Naoberfonds

Woensdagavond 29 januari 2020 was de Nieuwjaarsbijeenkomst van het Naoberfonds. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig, ook Gemeentebelangen Berkelland was aanwezig! De avond begon met een welkom van wethouder Anjo Bosman. Zij gaf aan dat het Naoberfonds op verzoek van...

Afvalverwerker – van afval naar grondstof

Omrin – werkbezoek afvalverwerker/energie-opwekker Dinsdag 28 januari 2020 is Gemeentebelangen Berkelland op werkbezoek geweest bij Omrin in Heereveen. Omrin is een afvalverwerkingsbedrijf in Noord- Nederland. Het woord ‘omrin’ is Fries en betekent ‘kringloop’....

Verandering van processen

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft Gemeentebelangen ingestemd om in samenspraak met de samenleving te bezien of er mogelijkheden zijn om processen die leiden tot Bijzondere Bijstand/Schuldhulpverlening/Kwijtschelding anders in te richten. Het gaat...

Nieuwjaarsreceptie wijkgebouw de Koppel (Borculo)

Op zondag 19 januari 2020 waren Rudi en Anjo namens GB aanwezig bij het wijkgebouw de Koppel in Borculo voor de nieuwjaarsreceptie. Het was een goed bezochte gezellige middag. Een mooi voorbeeld van een multifunctioneel gebouw waar vrijwilligers met elkaar de mouwen...