Vaststellen bomenbeleidsplan

In de raadsvergadering van 24 november 2020 werd het bomenbeleidsplan en de bomenverordening besproken. Gemeentebelangen is voorstander van groen en bomen en content met het bomenbeleidsplan. Daar zien we de thema’s diversiteit, de eikenprocessierups en wortelopdruk....

Verkoop voormalige Willibrordusschool Ruurlo

De oude Willibrordusschool, iedereen in Ruurlo ken deze school.  In de afgelopen maanden is een proces doorlopen om te komen tot verkoop en een nieuwe bestemming van deze school. In totaal waren er 8 biedingen met uiteenlopende bestemmingen voor de school. In de...

Begroting 2021

De begroting is een logisch vervolg op de perspectiefnota 2021 die in juni 2020 is besproken. Het lijkt tegenstrijdig: bezuinigen terwijl je een flink bedrag in de algemene reserve hebt zitten. Waar het in deze begroting om gaat is dat de reguliere inkomsten en...

Herijking RODE-beleid*

Afgelopen woensdag 14 oktober 2020 werd een motie van D66, PvdA en OBL over de “Herijking RODE-beleid*” besproken in de raad. Tijdens de avond kwam ook de raadsbrief over de uitwerking van het raadsbesluit evaluatie RODE van 26 mei 2020 aan de orde.In de raadsbrief...

Inspiratiebijeenkomst Duurzaamheid

Op 6 oktober 2020 organiseerde de werkgroep Duurzaamheid een inspiratiebijeenkomst voor de raads- en commissieleden. We werden digitaal bijgepraat over 3 onderwerpen. Alex de Meijer van Natuur en milieufederatie Gelderland vertelde ons over participatie bij...