Vergaderingen perspectiefnota 2021

Op dinsdag 7 en woensdag 8 juli 2020 is er vergaderd over de perspectiefnota. Er moest een besluit worden genomen over de plannen voor het op orde brengen van de begroting. Er moet over een periode van vier jaar 9,5 miljoen Euro worden bezuinigd. Op dinsdag boden...

Windmolens – gesprek met bewoners

Op maandag 29 juni 2020 hebben Erika Ordelman, Patrick Hulshof en Ingrid van Dijk van Gemeentebelangen Berkelland gesproken met een aantal bewoners die ernstig bezwaar maken tegen de komst van vijf grote windmolens. De vijf bewoners wonen allen heel dicht bij een...

Perspectiefnota 2021

Het college heeft de perspectiefnota 2021 vastgesteld om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Het proces Berkelland in Balans is hierin verwerkt. Lees meer hierover op de website van de gemeente door op deze link te klikken.

Evaluatie VANG

Op woensdag 4 juni 2020 heeft de commissie Ruimte gesproken over de evaluatie van het afvalbeleid: Van Afval naar Grondstof (VANG). In 2018 is gestart met meer / beter gescheiden ophalen van afval. Doel is het restafval terugdringen naar 100 kilogram per persoon per...

Dank en waardering hulpverleners

Het Corona-virus. Heel Nederland – om het maar even dicht bij huis te houden – maakt zich zorgen. Dit raakt iedereen en het kan iedereen treffen. Gemeentebelangen vraagt speciaal aandacht voor de groep hieronder: Vooral diegenen die vanuit hun beroep een...