Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft Gemeentebelangen ingestemd om in samenspraak met de samenleving te bezien of er mogelijkheden zijn om processen die leiden tot Bijzondere Bijstand/Schuldhulpverlening/Kwijtschelding anders in te richten. Het gaat Gemeentebelangen in deze NIET om te bezuinigen op de uitkeringen zelf, maar het gaat nadrukkelijk om de procedures die gevolgd moeten worden om tot uitkering te kunnen overgaan. Wellicht zij er mogelijkheden om het anders te organiseren. Wij denken dat het van waarde is, als de doelgroep zelf kan aangeven waar de problematiek zit, zij zijn de ervaringsdeskundigen. De insteek van Gemeentebelangen is om de mensen die hulp nodig hebben, in hun waarde te laten en ook die hulp te bieden die ze nodig hebben. Helaas heeft de media deze insteek van Gemeentebelangen slechts in een bijzin benoemd.

Zie Tubantia