Dinsdagavond 18 juni was een droevige avond voor de Berkellandse politiek. Een avond waar wij niet trots op zijn en die alleen maar verliezers kent.

Wij, de fracties van D66, BBB Berkelland, VVD, GB en OBL, zijn tegen grensoverschrijdend gedrag en staan voor een veilige werkomgeving. Dat hebben wij altijd zo uitgedragen en dat zullen wij ook blijven doen.

Waarom niet gaan staan?
Wij zijn op 4 juni niet gaan staan om het statement te ondersteunen. De reden daarvoor is dat wij de tekst vooraf niet mochten inzien en wij het vermoeden hadden dat de tekst niet alleen over een veilige werkomgeving zou gaan, maar ook een waardeoordeel zou uitspreken over een raadslid. Dat vermoeden bleek te kloppen, er werd gezegd dat men niet kon door gaan met een raadslid (Han Boer). Dit vinden wij niet aan ons, wij zijn geen rechters. Wij vinden dat we daarmee als raadsleden in een onveilige positie gebracht kunnen worden.

Houding wethouders
Naast de partijen die zijn gaan staan, zijn er ook drie wethouders gaan staan. In de afgegeven mediation verklaring staat dat het dossier gesloten is en men door wil gaan. Het niet door kunnen met Han Boer en de mediation verklaring staan haaks op elkaar.
Na het afgeven van het statement hebben de wethouders de gelegenheid gehad om te reageren. Dit heeft men niet gedaan. De wethouders hadden aan kunnen geven afstand te nemen van de opmerking in het statement over het raadslid omdat dit niet passend is en tegen de gemaakte afspraken in van de mediation ingaat. Ook op de avond van 18 juni was die gelegenheid er, maar de wethouders gingen alleen in op het feit dat ze blijkbaar niet mochten gaan staan voor de organisatie. Dat mochten ze juist wel en daarvoor kunnen wij alleen maar waardering in hun richting uitspreken.

Vertrouwensbreuk
Als twee raadsleden van de coalitie (gesteund door hun partijen, CDA en PvdA, en drie wethouders) uitspreken niet verder te kunnen met een raadslid van de coalitie en terwijl dat raadslid wel wordt ook gesteund door zijn partij, is er sprake van een vertrouwensbreuk in de coalitie. Door hun stellingname over het raadslid breken zij met de coalitie. De titel van het coalitieprogramma is “wederzijds vertrouwen” en daar is geen sprake meer van. Ook op andere dossiers was de samenwerking binnen de coalitie en met andere raadsfracties moeizaam, maar werd er steeds een oplossing bereikt. Dat zat er deze keer niet meer in.

Ontslag wethouders
In de politiek kunnen gekozen volksvertegenwoordigers niet worden weggestuurd. Een coalitiebreuk komt dan tot stand door de wethouders van die partijen in het college weg te sturen, temeer daar de wethouders dezelfde stellingname als hun partijen innamen. Een droevig moment en een politieke consequentie.

Vooruit
Berkelland moet zo spoedig mogelijk een nieuwe coalitie krijgen met een college dat met de uitdagingen waar Berkelland voor staat aan het werk gaat, samen met onze gewaardeerde medewerkers in een veilige en prettige werkomgeving. Het is aan de partijen die de motie hebben gesteund om hun positie te bepalen.