PRIVACY VERKLARING Gemeentebelangen Berkelland

Gemeentebelangen Berkelland verwerkt persoonsgegevens. Hierover wil Gemeentebelangen Berkelland u graag duidelijk en transparant informeren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via de button “Contact” op onze site www.gbberkelland.nl of een email aan info@gbberkelland.nl

Gegevensverwerking
Gemeentebelangen Berkelland verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar ledenadministratie, aanmelding activiteiten, en om te informeren over acties en projecten. Gemeentebelangen Berkelland verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.

Gemeentebelangen Berkelland draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Gemeentebelangen Berkelland kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het aanmelden als lid aan Gemeentebelangen Berkelland hebt verstrekt. Gemeentebelangen Berkelland verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • Leden die bij Gemeentebelangen Berkelland zijn aangesloten
  • Personen die interesse hebben getoond in een lidmaatschap bij Gemeentebelangen Berkelland

Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Postcode + woonplaats
  • Telefoonnummer vast en/of mobiel
  • Emailadres
  • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)
  • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)

Waarom gebruikt Gemeentebelangen Berkelland mijn gegevens?
Gemeentebelangen Berkelland verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of indien dat om bepaalde redenen nodig is. Daarnaast kan Gemeentebelangen Berkelland uw gegevens gebruiken door u te informeren over een nieuwe activiteit. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt ter ondersteuning van administratieve processen rondom zaken als contributie en statistische analyses.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gemeentebelangen Berkelland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.

Deelt Gemeentebelangen Berkelland mijn gegevens met anderen?
Gemeentebelangen Berkelland verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gbberkelland.nl

Maakt Gemeentebelangen Berkelland gebruik van cookies?
Gemeentebelangen Berkelland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies voor technisch-noodzakelijke, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op uw privacy.

Wijzigingen privacy beleid
Gemeentebelangen Berkelland houdt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy verklaring.

Juli 2019