Afvalbeleid, onderzoek naar bron- en nascheiding

Donderdag 17 juni 2021 hebben een aantal raadsleden van Gemeentebelangen Berkelland een bijeenkomst voor raadsleden met wethouder Bosman en Paul de Bruin van IPR-NORMAG bijgewoond. Deze organisatie heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar afvalbeleid: –...

Waar staan we nu m.b.t. wonen?

Gemeentebelangen heeft voor de verkiezingen in 2018 een verkiezingsprogramma opgesteld. Nu hebben we nog ongeveer een jaar te gaan tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het is dus tijd om even stil te staan en te kijken wat we hebben bereikt. We gaan steeds een...

Meer mensen met een beperking op je kandidatenlijst

‘Nú aan de slag voor meer mensen met een beperking op je kandidatenlijst’ 02 juni 2021 Na de komende raadsverkiezingen moeten in tenminste een derde van de gemeenten in ons land mensen met een beperking politiek actief zijn. Het ministerie van BZK heeft een actieplan...