Windmolens – gesprek met bewoners

Op maandag 29 juni 2020 hebben Erika Ordelman, Patrick Hulshof en Ingrid van Dijk van Gemeentebelangen Berkelland gesproken met een aantal bewoners die ernstig bezwaar maken tegen de komst van vijf grote windmolens. De vijf bewoners wonen allen heel dicht bij een...

Perspectiefnota 2021

Het college heeft de perspectiefnota 2021 vastgesteld om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Het proces Berkelland in Balans is hierin verwerkt. Lees meer hierover op de website van de gemeente door op deze link te klikken.

Evaluatie VANG

Op woensdag 4 juni 2020 heeft de commissie Ruimte gesproken over de evaluatie van het afvalbeleid: Van Afval naar Grondstof (VANG). In 2018 is gestart met meer / beter gescheiden ophalen van afval. Doel is het restafval terugdringen naar 100 kilogram per persoon per...