Een meerderheid van de raad in Berkelland heeft tijdens de raadsvergadering van 18 juni 2024 het vertrouwen in het college opgezegd. De wethouders Gerjan Teselink (VVD), Arjen van Gijssel (CDA) en Betsy Wormgoor (PvdA) legden de motie naast zich neer, waarna er een ontslagprocedure in werking werd gesteld. Die werd met 15 tegen 11 stemmen aangenomen, waardoor de drie wethouders naar huis zijn gestuurd.

Aanleiding hiervoor is dat de drie wethouders zijn gaan staan tijdens de vorige raadsvergadering om hun steun te betuigen aan de organisatie, net zoals de fracties van PvdA, CDA en Groen Links. De overige raadsleden  hebben zich in diezelfde vergadering uitgesproken voor een veilige werkomgeving.
Een actie als gevolg van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen het gemeentehuis. Daarbij ging een beschuldigende vinger nadrukkelijk naar oud-wethouder en huidig fractievoorzitter van D66. Die ontkent de aantijgingen en zei dat er nooit een klacht tegen hem is ingediend.

De fracties van BBB Berkelland, OBL en Gemeentebelangen Berkelland zien deze actie als een aanval op privacy en veiligheid van ieder persoon in de raad. “Dit openlijk benoemen van  naam en toenaam uit vertrouwelijke informatie kan iedereen zo maar treffen. Ieder onschuldig raadslid kan dit overkomen. Wij raadsleden voelen ons hierdoor niet meer veilig.
Dat is een reden om een motie van wantrouwen uit te spreken tegen de wethouders die twee weken geleden zijn gaan staan”, verklaarde raadslid Evelien Daalwijk oo namens GB en OBL. D66-wethouder Hans van der Noordt bleef zitten, twee weken geleden.

De motie van de drie oppositiepartijen werd gesteund door de coalitiepartijen D66 en VVD, waardoor het doek viel voor het college. Met als gevolg het gedwongen vertrek van de drie wethouders Teselink, Van Gijssel en Wormgoor.

Gemeentebelangen Berkelland  is tegen grensoverschrijdend gedrag en vind dit gedrag onacceptabel. Wij staan voor een veilige werkomgeving voor iedereen! Niemand mag zich onveilig voelen door toedoen van anderen.
Wij  zijn ook van mening en nemen het zeer hoog op, als raadsleden oordelen en op de persoon spelen, terwijl hier geen aantoonbare bewijzen voor zijn vanuit het onderzoek dat, in dit geval, door de gemeente is ingesteld.