Plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken

We kunnen aan de slag met saneren van asbestdaken!In de raadsvergadering van 15 december 2020 werd over het voorstel  “Aanpak stimulering sanering asbestdaken” gestemd. Er is geld, totaal 1 miljoen euro, gereserveerd voor de eigenaren van kleine daken tot 35 m2 (1 ton...

Klimaatadaptatie

De gemeente Berkelland heeft op dinsdag 8 december 2020 een informatieavond over klimaatadaptatie georganiseerd. Gemeentebelangen was ook aanwezig. 
Rob van der Velde (WATERmaat) en Thomas Klomp (ScherpGesteld) hebben ons interactief meegenomen langs de onderwerpen...