Een aantal weken geleden heeft de Jongerenraad haar eerste advies gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het advies betreft een drietal concept-moties over het openbaar vervoer, dit zijn:
1. Realiseren van een buslijn Doetinchem-Enschede; Download
2. Verlichten van bushaltes in het buitengebied; Download
3. Hufterproof maken van banken en prullenbakken rondom bushaltes. Download

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 april jl. is de buslijn motie unaniem aangenomen! Dit betekent dat het college haar best gaat doen om bij de provincie er voor te zorgen dat de buslijn er gaat komen. Om dit signaal vanuit de gemeente richting de provincie te versterken, is de jongerenraad bezig met het opstellen van een brief aan de statenleden over dit onderwerp.

De tweede en derde motie hebben voor nu een toezegging gekregen van de wethouder. Maar de jongerenraad gaat haar best doen om ook deze punten te realiseren.
Gemeentebelangen heeft alle 3 moties mede ingediend.

NUB