We kunnen aan de slag met saneren van asbestdaken!
In de raadsvergadering van 15 december 2020 werd over het voorstel  “Aanpak stimulering sanering asbestdaken” gestemd. Er is geld, totaal 1 miljoen euro, gereserveerd voor de eigenaren van kleine daken tot 35 m2 (1 ton voor vouchers en 1 ton voor beschermingsmiddelen) en voor de eigenaren van grotere daken (8 ton).
Eerste werd er gestemd over een amendement waarbij de verdeling van gelden tussen kleine en grote dakoppervlakken wordt aangepast 2 ton vouchers, 2 ton beschermingsmiddelen en 6 ton voor de grotere daken) en de einddatum van de regeling van 2026 naar 2023 gaat.
Gemeentebelangen Berkelland is van mening dat de verdeling van gelden in het oorspronkelijke voorstel goed was, vooral omdat als het geld voor de grote daken op is, er niet zomaar een aanvullend bedrag op de plank ligt.
Gemeentebelangen Berkelland stemde wel VOOR het geamendeerde voorstel omdat wij het heel belangrijk vinden dat er gestart wordt met de asbestsanering.
Gemeentebelangen heeft nogmaals benadrukt dat we het niet eens zijn met de veranderde einddatum en de andere verdeling van gelden.