Tijdens de raadsvergadering van 19 maart 2024 hebben BBBB, Gemeentebelangen Berkelland, D66 en de Berkellandse Burgerpartij samen een motie ingediend waarbij het college werd gevraagd om bij de aanbesteding voor 2025, of verlenging van het huidige contract voor het bedrijfsrestaurant, het cateringbedrijf mee te geven, dat men maximaal wil inzetten op het inkopen van streekproducten. De gemeente Berkelland kent veel subsidie toe aan verschillende projecten die het gebruik van streekgebonden producten stimuleert. We van mening zijn dat wij met de motie ook een goed voorbeeld kunnen geven.

Portefeuillehouder Teselink ontraadde deze motie gaf aan dat er al een aantal doelstellingen bij de aanbesteding van de catering van het bedrijfsrestaurant zijn opgenomen: gezonde voeding, duurzame levering, partnerschap en stimuleren van de lokale economie.

De motie verworpen (11 stemmen voor, 14 stemmen tegen).
Helaas is het niet gelukt om in het debat het verschil van interpretatie  weg te nemen. GB had het uitgangspunt dat Streek producten ook lokaal gekocht kunnen worden. Er is voor ons geen enkele intentie om lokale ondernemers te benadelen of buiten te sluiten.
Wij zagen de motie juist als een stimulans om bij de volgende aanbesteding het aanbieden van lokale/streekgebonden producten nog meer te bevorderen