Coronavergoeding personeel gemeente Berkelland

In de raadsvergadering van 16 februari 2021 kwam de coronavergoeding voor het personeel van de gemeente Berkelland aan de orde. Gemeentebelangen Berkelland staat achter de vergoeding. Hieronder geven we onze toelichting.Ook voor de gemeente Berkelland vormt Corona een...

VVGB Walemaatweg 2

Op 19 januari 2021 werd de raad gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor ‘Het bouwen van stallen en het plaatsen van een mestsilo op de Walemaatweg 2 in Geesteren’. Na een al lang lopend traject heeft Gemeentebelangen Berkelland...

Afval: bron- of nascheiding

Op 4 februari 2021 werd door regio Twente een webinar georganiseerd over afval. Gemeentebelangen is in dit onderwerp geïnteresseerd. Het doel was om de circa 200 deelnemers van gemeenten en provincie zo goed mogelijk te informeren. Er waren verschillende sprekers. De...