Instemmen met bestuursrapportage

Instemmen met bestuursrapportage

Gemeente belangen stemt in met de Bestuursrapportage 2021.Een bestuursrapportage is een planning- en controle rapport dat de voortgang laat zien van de begroting van het lopende jaar.Deze bestuursrapportage laat een overschot zien. Het voorstel van het college is het...
Opening De Maakplaats ‘t Spuythuis in Borculo

Opening De Maakplaats ‘t Spuythuis in Borculo

Zaterdag 25 september 2021 was Gemeentebelangen Berkelland bij de officiële opening van de Maakplaats ‘t SpuythuysHet pand nu een culturele ontmoetingsplek waar workshops, lezingen en exposities worden gehouden. Er is een droom waarheid geworden voor Karin Bosch,...
Antwoorden op onze vragen over busvervoer

Antwoorden op onze vragen over busvervoer

Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over het busvervoer. Inmiddels hebben wij een reactie op de vragen ontvangen. Vraag: Het is ons bekend dat het busvervoer in Berkelland wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie. Is het de gemeente Berkelland bekend of er ook...
Nieuwe commissieleden voor Gemeentebelangen

Nieuwe commissieleden voor Gemeentebelangen

Tijdens de raadsvergadering van 21 september 2021 zijn Diana vanBijsterveld en Diane Kuenen-Berentsen benoemd alsBurgercommissieleden namens Gemeentebelangen Berkelland. Wij wensen hen veel succes met hun activiteiten voor Gemeentebelangen.
Informatiebijeenkomst TVW

Informatiebijeenkomst TVW

TVW staat voor Transitie Visie Warmte. In deze visie geeft de gemeente aan wat de alternatieven zijn voor aardgas. In het energieakkoord is vast gelegd dat elke gemeente voor het eind van 2021 deze visie heeft vastgesteld. Gemeente Berkelland komt onder leiding van...