Herijking RODE-beleid*

Afgelopen woensdag 14 oktober 2020 werd een motie van D66, PvdA en OBL over de “Herijking RODE-beleid*” besproken in de raad. Tijdens de avond kwam ook de raadsbrief over de uitwerking van het raadsbesluit evaluatie RODE van 26 mei 2020 aan de orde.In de raadsbrief...

Inspiratiebijeenkomst Duurzaamheid

Op 6 oktober 2020 organiseerde de werkgroep Duurzaamheid een inspiratiebijeenkomst voor de raads- en commissieleden. We werden digitaal bijgepraat over 3 onderwerpen. Alex de Meijer van Natuur en milieufederatie Gelderland vertelde ons over participatie bij...

Walemaatweg 2 in commissie Ruimte

Op woensdag 30 september 2020 stond de Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) ‪Walemaatweg 2 in Geesteren‬ op de agenda van de commissie Ruimte. Deze VVGB is voor het bouwen van stallen en het plaatsen van een mestsilo. Pas met raads-goedkeuring van deze...