Op 2 april heeft Gemeentebelangen samen met andere lokale politieke partijen het initiatief genomen om een motie in te dienen over de financiële situatie van de gemeente Berkelland. Hierbij onze toelichting tijdens de raadsvergadering: 

Wij maken ons zorgen, zorgen om de financiën van de gemeente. Denkt u hierbij aan de tekorten voor volgende jaar en daarna, 2026, het ravijnjaar.
Wij hebben deze motie met de lokale partijen opgesteld.
De zorgen over de financiën leven ook bij alle andere fracties. Dus deze motie dienen we met de hele raad in.

Met deze motie “Schat de gemeente op waarde” doen we een oproep aan het college van de gemeente Berkelland om namens de raad een brief te schrijven aan de Tweede Kamer en het Ministerie van Financiën met de dringende oproep om de financiën op orde te brengen en al het mogelijke te doen om de aangekondigde en mogelijke extra bezuinigingen van tafel te krijgen.
Hierbij dien ik de motie in namens de gehele raad.

De portefeuillehouder de heer Van der Noordt was content met de motie en gaat het verzoek in de motie uitvoeren.
De burgemeester gaf aan dat hij ook een signaal af zal geven aan de VNG.

Met deze motie willen we onze zorgen kenbaar maken en deze motie is dan ook bedoeld als steun in de rug voor de portefeuillehouder.

Zie voor de volledige motie op deze link: Motie M24-02: Schat de gemeente op waarde