Gemeentebelangen stemt in met supermarktenbeleid.

Gemeentebelangen stemt in met supermarktenbeleid.

Op 23 november 2021 heeft Gemeentebelangen ingestemd met beleidsregels die onder voorwaarden meewerken aan uitbereiding van supermarkten. Zo voorkomen we dat er een verdringingseffect ontstaat of dat we bouwen voor leegstand. De supermarkten dragen bij aan...
Extra geld voor IKC het Simmelink

Extra geld voor IKC het Simmelink

De raad is gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de school én een aanvullend krediet voor de inrichting van de gymzaal.Het besluit voor de nieuwbouw van de school én de bouw van een nieuwe gymzaal naast de school, incl. het...
Regionale Energie Strategie (RES) is vastgesteld

Regionale Energie Strategie (RES) is vastgesteld

De aarde warmt op en daar moeten we wat aan doen. De Regionale Energie Strategie (RES) gaat daar ook over. Welke maatregelen kunnen we nemen om energie te besparen en op te wekken?In 2030 moet in Nederland 35 Terra Watt uur (TWh) worden opgewekt. Deze elektriciteit...
Buslijn 56 – stand van zaken

Buslijn 56 – stand van zaken

De 4337 handtekeningen van de petitie van Amber Veldhuis EN de motie gesteund door de hele raad hebben er helaas niet toe geleid dat buslijn 56 behouden blijft. Voor deze plannen hebben wij al in de zomer van 2021 aandacht gevraagd. Door vragen te stellen en hier via...
Begrotingsraad op 2 en 3 november 2021

Begrotingsraad op 2 en 3 november 2021

Weer fysiek vergaderen, wat is dat prettig na alle vergaderingen via het beeldscherm. Tijdens de begrotingsraad heeft Gemeentebelangenaandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: Inwoners waarderen het wonen in Berkelland met een ruime 8, Veel jongeren willen in...