Patrick Hulshof is genomineerd

Patrick Hulshof is genomineerd

Patrick Hulshof, raadslid voor Gemeentebelangen Berkelland is genomineerd voor ambtenaar van het jaar 2021. Naar onze mening helemaal terecht, deze nominatie. Ben je het hier mee eens en wil je stemmen, dat kan nog tot 20 oktober 2021 via deze link...

Lees meer
Nu ook testen in Berkelland

Nu ook testen in Berkelland

Wie zich op corona wil laten testen, kan vanaf 11 oktober jongstleden ook bij de BENU-apotheek aan de Spoorstraat in Borculo terecht. Wil je je laten testen, dan ga je naar de website Testen voor Toegang. Daar vul je je postcode in, dan zie je de mogelijkheid om je in...

Lees meer
Instemmen met bestuursrapportage

Instemmen met bestuursrapportage

Gemeente belangen stemt in met de Bestuursrapportage 2021.Een bestuursrapportage is een planning- en controle rapport dat de voortgang laat zien van de begroting van het lopende jaar.Deze bestuursrapportage laat een overschot zien. Het voorstel van het college is het...

Lees meer
Antwoorden op onze vragen over busvervoer

Antwoorden op onze vragen over busvervoer

Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over het busvervoer. Inmiddels hebben wij een reactie op de vragen ontvangen. Vraag: Het is ons bekend dat het busvervoer in Berkelland wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie. Is het de gemeente Berkelland bekend of er ook...

Lees meer
Informatiebijeenkomst TVW

Informatiebijeenkomst TVW

TVW staat voor Transitie Visie Warmte. In deze visie geeft de gemeente aan wat de alternatieven zijn voor aardgas. In het energieakkoord is vast gelegd dat elke gemeente voor het eind van 2021 deze visie heeft vastgesteld. Gemeente Berkelland komt onder leiding van...

Lees meer

Een nieuwe sporthal voor Ruurlo

Maar waar moet die nieuwe sporthal komen? Op 15 september 2021 zijn omwonenden, vertegenwoordigers van sportverenigingen en politieke partijen uitgenodigd om mee te denken en hun reactie te geven op de vier locaties die onderzoeksbureau ICS adviseurs samen met de...

Lees meer

Binnensport Eibergen beweegt mee!

Vanuit de initiatiefgroep, klankbordgroep en adviesbureau 3MV worden inwoners en verenigingen gevraagd om mee te denken in het belang van de toekomst van de binnensport Eibergen. De voortgang van het haalbaarheidsonderzoek “Binnensport Eibergen beweegt mee!” heeft...

Lees meer