Op weg naar de Omgevingsvisie!

Hoe ziet Berkelland er over 10 tot 20 jaar uit? Wat vinden we belangrijk als het om thema’s als landschap, bereikbaarheid en leefbaarheid gaat? We geven antwoord op de vraag in wat voor Berkelland we met elkaar willen wonen en werken? Geef je mening door deel te nemen...

Lees meer

Regionale Energie Strategie

Op 14 januari 2021 vond een digitale bijeenkomst plaats over de Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek. Doel van de bijeenkomst was duidelijk te krijgen waar de kansen voor duurzame energie met zon en wind in de Achterhoek liggen. Er wordt vooral gekeken naar de...

Lees meer

Klimaatadaptatie

De gemeente Berkelland heeft op dinsdag 8 december 2020 een informatieavond over klimaatadaptatie georganiseerd. Gemeentebelangen was ook aanwezig. 
Rob van der Velde (WATERmaat) en Thomas Klomp (ScherpGesteld) hebben ons interactief meegenomen langs de onderwerpen...

Lees meer

Vaststellen bomenbeleidsplan

In de raadsvergadering van 24 november 2020 werd het bomenbeleidsplan en de bomenverordening besproken. Gemeentebelangen is voorstander van groen en bomen en content met het bomenbeleidsplan. Daar zien we de thema’s diversiteit, de eikenprocessierups en wortelopdruk....

Lees meer

Begroting 2021

De begroting is een logisch vervolg op de perspectiefnota 2021 die in juni 2020 is besproken. Het lijkt tegenstrijdig: bezuinigen terwijl je een flink bedrag in de algemene reserve hebt zitten. Waar het in deze begroting om gaat is dat de reguliere inkomsten en...

Lees meer