Dank en waardering hulpverleners

Het Corona-virus. Heel Nederland - om het maar even dicht bij huis te houden - maakt zich zorgen. Dit raakt iedereen en het kan iedereen treffen. Gemeentebelangen vraagt speciaal aandacht voor de groep hieronder: Vooral diegenen die vanuit hun beroep een groter risico...

Lees meer

Vrouwenontbijt

Op vrijdag 6 maart 2020 organiseerde het CDA Berkelland in het kader van nationale vrouwendag een vrouwenontbijt in Natuurpark Kronenkamp in Neede. Het onderwerp was: een gezonde leefstijl. Met 65 deelnemers was het ontbijt goed bezocht. Ook Gemeentebelangen...

Lees meer

Naoberfonds

Woensdagavond 29 januari 2020 was de Nieuwjaarsbijeenkomst van het Naoberfonds. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig, ook Gemeentebelangen Berkelland was aanwezig! De avond begon met een welkom van wethouder Anjo Bosman. Zij gaf aan dat het Naoberfonds op verzoek van...

Lees meer

Afvalverwerker – van afval naar grondstof

Omrin - werkbezoek afvalverwerker/energie-opwekker Dinsdag 28 januari 2020 is Gemeentebelangen Berkelland op werkbezoek geweest bij Omrin in Heereveen. Omrin is een afvalverwerkingsbedrijf in Noord- Nederland. Het woord ‘omrin’ is Fries en betekent ‘kringloop’. Dit...

Lees meer

Verandering van processen

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft Gemeentebelangen ingestemd om in samenspraak met de samenleving te bezien of er mogelijkheden zijn om processen die leiden tot Bijzondere Bijstand/Schuldhulpverlening/Kwijtschelding anders in te richten. Het gaat...

Lees meer