De gemeente Berkelland heeft op dinsdag 8 december 2020 een informatieavond over klimaatadaptatie georganiseerd. Gemeentebelangen was ook aanwezig. 
Rob van der Velde (WATERmaat) en Thomas Klomp (ScherpGesteld) hebben ons interactief meegenomen langs de onderwerpen overstroming, wateroverlast, droogte en hitte.
Deze weerextremen dwingen ons om anders om te gaan met de (openbare) ruimte en met ons gedrag. Ook klimaatverandering valt niet meer te ontkennen. Zowel de gemeentelijke organisatie, de inwoners en andere gebruikers van de openbare ruimte moeten anders gaan denken.
Doel van de avond was om te kijken waar je moet beginnen, welk risico er zijn en waar zijn die? Zijn er ook kansen?
Om die vragen te beantwoorden heeft de gemeente een ‘stresstest uitgevoerd. Hiermee krijgt de gemeente meer inzicht in de
kwetsbaarheid van Berkelland bij extreme weerssituaties.
Tijdens de avond bleek dat er in Berkelland al veel goede voorbeelden zijn van oplossingen tegen bevoordeeld overstroming / extreme regen zoals wadi’s en waterafvoer naar de Berkel. Ook was er bij de aanwezigen veel animo voor het opvangen en infiltreren van regenwater. Het creëren van openbare ruimten met schaduw (onder bomen) werd met enthousiasme ontvangen.
Een avond met informatie waarover je blijft nadenken.