Antwoord op onze vraag

Antwoord op onze vraag

Afgelopen week hebben wij vragen gesteld over een verontrustende melding in Tubantia*.  Minister Kuipers overweegt om bij acute zorg geen gebruik meer te maken van de spoedeisende hulp in de regio. Ook een Spoedeisende Hulp (SEH) openhouden puur vanwege een zo’n korte...
Nieuwe commissieleden

Nieuwe commissieleden

Tijdens de raadsvergadering op 22 november 2022 zijn drie nieuwe commissieleden benoemd. Op de foto naast burgemeester Van Oostrum:  De heer Erik Bluemink namens BBBB Mevrouw A. Slutter namens het CDA, De heer A.B.G.M. Koopman namens de VVD Wij wensen hen veel...
Spoedeisende hulp niet meer in de regio?

Spoedeisende hulp niet meer in de regio?

Afgelopen weekend verscheen er een verontrustende melding in Tubantia*.  Minister Kuipers overweegt om bij Acute zorg geen gebruik meer te maken van de spoedeisende hulp in de regio. Ook een Spoedeisende Hulp (SEH) openhouden puur vanwege een zo’n korte mogelijk...

Motie langdurig(er) indiceren.

Iedereen kan te maken krijgen met een ziekte of een beperking in hun leven. Meestal brengt dit een grote verandering met zich mee, vooral bij mensen waarvan de aandoening het vooruitzicht heeft langdurig te zijn. Je moet dan een aanvraag bij de gemeente doen voor een...
Begroting 2023

Begroting 2023

Op 8 en 9 november 2022 heeft de raad de begroting behandeld. Gemeentebelangen heeft aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: De begroting is sluitend voor de jaren 2023 t/m 2026. Maar daarna is het heel onzeker. Daarvoor zijn een aantal oorzaken zoals Corona,...