De rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het subsidiebeleid in Berkelland. Het rapport heeft mooie en waardevolle inzichten gegeven. De Rekenkamer heeft verschillende conclusies en aanbevelingen gedaan over de effectiviteit van subsidies. Daarover is in het BOB-model uitvoerig over gesproken door raads- en commissieleden en daaruit naar voren kwam dat niet alle aanbevelingen uit het rapport op voldoende draagvlak kan rekenen.
Gemeentebelangen heeft hierover nog diverse schriftelijke vragen gesteld. Download

Tijdens de raadsvergadering van 16 april jl. is namens de gehele raad een amendement ingediend. Download