Hartelijk welkom op de website van Gemeentebelangen Berkelland

Als onafhankelijke politieke partij houden we de belangen van alle inwoners van Berkelland in het oog en vinden dat iedere inwoner meetelt. We komen op voor uw belangen!

Laatste nieuwsberichten

Wijzigingsvoorstel subsidiebeleid

Wijzigingsvoorstel subsidiebeleid

De rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het subsidiebeleid in Berkelland. Het rapport heeft mooie en waardevolle inzichten gegeven. De Rekenkamer heeft verschillende conclusies en aanbevelingen gedaan over de effectiviteit van subsidies....

Motie financiële situatie gemeente

Motie financiële situatie gemeente

Op 2 april heeft Gemeentebelangen samen met andere lokale politieke partijen het initiatief genomen om een motie in te dienen over de financiële situatie van de gemeente Berkelland. Hierbij onze toelichting tijdens de raadsvergadering:  Wij maken ons zorgen, zorgen om...

Een uitdaging voor ons allemaal!

De lokale politiek staat voor steeds grotere uitdagingen, meer verantwoordelijkheden door decentrale uitvoeringstaken, landelijke problemen die grote steden raken, maar zich ook in dorpen en kleinere plaatsen afspelen en de steeds maar groeiende behoefte van inwoners aan maatwerk dienstverlening.

Wij zullen ons uiterste best doen om met dit ambitieuze programma en een ambitieus team invloed te hebben op een toekomstperspectief voor onszelf, onze kinderen en alle inwoners van Berkelland.