Keuze voor locatie sporthal Ruurlo

Keuze voor locatie sporthal Ruurlo

Op dinsdag 28 juni 2022 heeft de raad een keuze gemaakt voor de locatie voor een nieuwe sporthal. De locatie bij zwembad De Meene in Ruurlo heeft de voorkeur. In het derde en vierde kwartaal van 2022 wordt verder gewerkt aan het uitwerken van de nieuwbouwlocatie de...
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 2020

Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 2020

Zeventien jaar na de samenvoeging van de voormalige gemeenten Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo tot een nieuwe gemeente Berkelland is er nu 1 bestemmingsplan voor de hele gemeente. Na een lange periode is dinsdagavond 28 juni 2022 het bestemmingsplan buitengebied...
Presentatie IJslands model

Presentatie IJslands model

Op 23 juni 2022 heeft Gemeentebelangen Berkelland een webinar bijgewoond over Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, OKO). Het IJslands model is een preventie-aanpak gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en  kansrijk...
Nieuw college!

Nieuw college!

Dinsdag 21 juni 2022 is het nieuwe college van Burgemeesters en Wethouder van de gemeente Berkelland geïnstalleerd. Het college bestaat, naast burgemeester Joost van Oostrum uit de wethouders Gerjan Teselink (VVD), Hans van der Noordt (D66), Arjen van Gijssel (CDA) en...
Kennismaking Raad en organisatie Berkelland

Kennismaking Raad en organisatie Berkelland

Alle raads- en commissieleden van de gemeente Berkelland zijn uitgenodigd op donderdag 16 juni 2022 vanaf 17.00 uur in het gemeentehuis. Heel veel enthousiaste medewerkers gaven mooie,  zinvolle en informatieve presentaties over het werk dat ze doen en de plannen die...
Coalitieakkoord en beoogd wethouders bekend gemaakt

Coalitieakkoord en beoogd wethouders bekend gemaakt

Woensdagmiddag 15 juni 2022 is op het gemeentehuis het coalitieakkoord gepresenteerd. Ook zijn de beoogd  wethouders bekend gemaakt. Vier wethouders gaan deel uit gaan maken van het college (van links naar rechts):  Arjen van Gijssel (CDA), Hans van den Noordt (D66),...
Achterhoek-raad, samenwerken in de Achterhoek

Achterhoek-raad, samenwerken in de Achterhoek

In de Achterhoek wordt ook samengewerkt. De overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven samen sturing aan de ontwikkeling van de Achterhoek. Het doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te...
Behoud landschap in de Achterhoek

Behoud landschap in de Achterhoek

Vrijdag 20 mei j.l. organiseerde Natuur en Milieu Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Natuurmonumenten een bijeenkomst in het mooie kasteel Hackfort in Vorden. Ook Gemeentebelangen Berkelland was aanwezig. Onderwerp was het behouden en in stand houden...