Horen, zien en vooral niet zwijgen, want iedereen doet er toe!
Ik ben een mensen mens. Mijn hart gaat uit naar de medemens, in het bijzonder diegene die een extra steun in de rug kunnen gebruiken. Ik kom graag op voor andermans belangen en zet me daar met volle overtuiging voor in. Mensen zoveel mogelijk in hun eigen kracht zetten en voort helpen. Wat kan jezelf en wat heb je van wie nodig?
Ik denk, doe en beslis graag mee, in de breedste zin van het woord. Zaken zo goed mogelijk geregeld krijgen dat is mijn drive. Ik wil daarbij in dialoog en weten hoe een verhaal in elkaar steekt en wat daarvan de consequentie is voor een anderen. Hoe, wat, waar, wie, waarom?
Niets is wat het lijkt en politiek doen we samen! Politiek is van en voor iedereen van 0 tot boven de 100 jaar.
Gemeente Belangen Berkelland is een lokale politieke partij van, voor en door bewoners. Geen uitrol van landelijk beleid, maar puur de kracht vanuit lokale betrokkenheid.
Door inspraak en samenwerken aan een mooi, gezond en vitaal, sportief &recreatief, veilig, leefbaar en ondernemend Berkelland leren we elke dag en maken we Berkelland mooier en sterker. Maken we Berkelland van ons. Samen en met respect voor elkaars ideeën!
Gemeente Belangen Berkelland, Lokaal doen wat lokaal kan!

E-mail: diana.vanbijsterveld@gemeenteberkelland.nl