Tijdens de raadsvergadering op 4 juni 2024 spraken een aantal partijen zich voor de 2e keer op rij uit. Zij benadrukten dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en dat zij achter de ambtenaren staan. Gemeentebelangen Berkelland is niet opgestaan.
Wij hebben het volgende uitgesproken:

Gemeentebelangen Berkelland is tegen grensoverschrijdend gedrag en vindt de veiligheid van het personeel van groot belang. Hiervoor zijn in de organisatie al de nodige maatregelen in gang gezet.
Op dit moment worden er aantijgingen geuit richting personen in de raad. Gemeentebelangen oordeelt niet in dergelijke kwesties, zolang geen sprake is van een bewezen schuld. Ook in dit geval is de raadszaal voor Gemeentebelangen niet de plaats om een discussie van deze aard te voeren.

Vervolgens is de raadsvergadering voortgezet met een de behandeling een aantal hamerstukken en de behandeling van de financiële situatie van zwembad ‘t Timpke. Een raadsbreed gesteunde motie zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke financiële middelen worden verstrekt totdat er duidelijkheid is vanuit het onderzoek naar de binnenzwembaden.

Als laatste was er nog een motie vreemd aan de agenda om een onderzoek te doen naar een realistische en gedetailleerde businesscase voor een vijfde zaaldeel bij sporthal ‘t Timpke, met inzicht in de financiële haalbaarheid, voordelen voor de gemeenschap en potentiële groeimogelijkheden.