Omrin – werkbezoek afvalverwerker/energie-opwekker
Dinsdag 28 januari 2020 is Gemeentebelangen Berkelland op werkbezoek geweest bij Omrin in Heereveen. Omrin is een afvalverwerkingsbedrijf in Noord- Nederland. Het woord ‘omrin’ is Fries en betekent ‘kringloop’.
Dit bezoek werd georganiseerd door de gemeente Berkelland voor de raadsleden, om zo een goed beeld te krijgen van een bedrijf dat afval scheidt. Omrin is gespecialiseerd in nascheiding. Zij scheiden het afval dat bij Omrin binnenkomt. Diverse soorten plastics, metaal, aluminium, papier, groente/fruitafval en drinkkartons worden gescheiden. Plastics worden hergebruikt. Een derde van het restafval bestaat uit organisch materiaal. Voor Omrin is dit een waardevolle grondstof voor de productie van onder andere biogas. Dit wordt deels gebruikt voor de eigen voertuigen en de rest wordt geleverd aan het gasnet en is goed voor 50.000 huishoudens. Bij de Omrinvestiging in Harlingen groene stroom opgewekt uit het restafval.
Omrin is dus een afvalverwerker EN een energie-opwekbedrijf.
Indrukwekkend om te horen en zien wat er met afval mogelijk is!