Woensdagavond 29 januari 2020 was de Nieuwjaarsbijeenkomst van het Naoberfonds. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig, ook Gemeentebelangen Berkelland was aanwezig!
De avond begon met een welkom van wethouder Anjo Bosman. Zij gaf aan dat het Naoberfonds op verzoek van de raad is ingesteld. Johan Godschalk, de ideeendokter, gaf vervolgens een korte toelichting over hoe het Naoberfonds werkt. Daarna kwamen een aantal aanwezigen aan het woord. Zij mochten een korte toelichting geven op hun plan/idee. Hieronder een korte samenvatting van de gepresenteerde ideeën:
– Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten.
– Helemaal groen app, opruimen van zwerfvuil.
– 1x per maand een brunch op zondag voor alleenstaanden door de Zonnebloem.
– Expositie over erfgoed kolonie Rekken (Rekkense inrichting).
– Danshuis voor jong en oud.
– Fit-academie – kunst voor ouderen.
– Boek over wijk De Koppel 100 jaar.
– Kerk in Borculo voor andere activiteiten.
– Synagoge Borculo, nieuwe expositie.
En dat is maar een deel van de 55 plannen die in de periode van september 2019 tot nu zijn ingediend. Fantastisch!