Watervisie gemeente Berkelland

De Watervisie Berkelland 2030 wordt een allesomvattende visie voor al het water in Berkelland. Op dinsdagavond 30 januari 2018 organiseerde de gemeente Berkelland samen met het Waterschap Rijn en IJssel een avond met informatie en discussie over de Watervisie. Ook Gemeentebelangen Berkelland was hierbij. De visie omvat thema’s als klimaat, waterkwaliteit, waterveiligheid, duurzaamheid en innovatie en ruimtelijke kwaliteit. In drie groepen werd over deze onderwerp gebrainstormd. Er werden veel ideeën geopperd waarbij de eenduidige conclusie luidde: de gemeente, het waterschap, inwoners, bedrijven en maatschappelijke initiatieven moeten gezamenlijk aan de slag.

Nieuwjaarsreceptie De Koppel

Op zondag 28 januari 2018 was er een gezellige nieuwjaarsreceptie in wijkgebouw De Koppel in Borculo. Er waren ongeveer 35 buurtbewoners uit de Koppel aanwezig, ook Gemeentebelangen Berkelland was er. Na een korte speech werd getoost op het nieuwe jaar en een goede samenwerking in "De Koppel. De voozitster gaf aan dat dit jaar wordt gestart met koffiebijeenkomsten voor alleenstaande ouderen, om eenzaamheid tegen te gaan. Een mooi initiatief!

Kom langs - avonden Gemeentebelangen Berkelland

Gemeentebelangen Berkelland gaat naar de inwoners toe. Bewoners kunnen ons vragen stellen over allerlei zaken, bijvoorbeeld verkeer of zorg.

In 2016 zijn we gestart in de grote kernen. Dat hebben we in 2017 voortgezet. We hebben alle grote kernen tweemaal bezocht.
In 2017 zijn we op bezoek gegaan in de kleine kernen. Inmiddels zijn we langsgeweest in Geesteren, Gelselaar, Beltrum, Noordijk, Haarlo, Rekken, Rietmolen.
Onze wethouder Joke Pot bezoekt de inwoners van de grote en kleine kernen. Zo komen we naar onze inwoners toe.

Raad gemeente Berkelland bezoekt museum More

Zaterdag 20 januari 2018 hebben de raadsleden van de gemeente Berkelland een bezoek gebracht aan museum More in kasteel Ruurlo. Ook raadsleden van Gemeentebelangen Berkelland hebben genoten van het bezoek aan het museum.
Na de koffie kregen we in de voormalige raadszaal/trouwzaal een toelichting over het kasteel Ruurlo en de restauratie van het kasteel tot museum met werken van Carel Willink. Daarna hebben we zelf het museum bekeken, met de schilderijen en schetsen van Carel Willink en de creaties van Fong Leng. Ook het kasteel is schitterend gerestaureerd. Een bezoek is een echte aanrader! 

De slimste weg

De slimste weg – studenten TU Delft aan de slag
Op woensdag 10 januari 2018 gonsde het van de energie bij de Melktap in Geesteren. Er waren 27 studenten uit verschillende landen: uit Nederland, India, Japan, Taiwan, Roemenië, Iran, Italië, Spanje en Kroatië. Zij ontwierpen voor de Nettelhorsterweg tussen Borculo en Lochem. Bij de presentatie waren ongeveer 25-30 aanwonenden. Ook Gemeentebelangen Berkelland was er.
Er werden negen korte presentaties gegeven rond drie thema's:
- Naar 100% elektrische en zelfrijdende auto's
- Meer verkeer, meer gezondheid, veiligheid en duurzaamheid
- Hardware: het testlab
De uitwerkingen werden met behulp van tekeningen gepresenteerd. Het gaf een groot aantal mogelijke oplossingen in techniek, maar ook in gedrag, communicatie en voorbeeldfunctie voor Nederland en zelfs daarbuiten. Het vervolgtraject is een uitwerking van een aantal mogelijke oplossingen.
Zie ook www.slimsteweg.nl

De slimste weg

Dag van de democratie

Dag van de democratie

Op 10 en 11 januari 2018 waren de Berkellandse Dagen van de Democratie!
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen maken leerlingen van het Staringcollege (3e en 4e klas) kennis met de politiek. De dag werd gehouden in het gemeentehuis. In groepjes werden alle politieke partijen bezocht en mochten de leerlingen vragen stellen. Alle politieke partijen waren aanwezig. Namens Gemeentebelangen Berkelland waren Arnold Kion, Rudi van de Esschert en Ingrid van Dijk aanwezig. Na een ronde langs alle fracties gaf een vertegenwoordiger van elke politieke partij een korte pitch waarin wordt aangegeven wat elke politieke partij belangrijk vindt. Twee super geslaagde dagen waarin de leerlingen kennis hebben gemaakt met de gemeentelijke politiek.

Dag van de democratie

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Berkelland

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Berkelland.
Maandagavond was er – sinds lange tijd – een nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis. Bij binnenkomst kregen we een fleurig drankje om te toosten (in de kleuren van Gemeentebelangen!. De burgemeester, wethouders en de secretaris wensten iedereen het beste voor het nieuwe jaar. Vervolgens hebben we handen geschud en de beste wensen uitgewisseld met de aanwezigen: veel raadsleden, commissieleden, mensen van bedrijven en organisaties, mensen van de politie en inwoners. Ook Gemeentebelangen Berkelland was met veel mensen aanwezig. Om iedereen het beste te wensen voor 2018 en om contacten aan te halen. De burgemeester heeft een toespraak gehouden. Belangrijkste punt was het feit dat we trots moeten zijn op onze gemeente: we hebben super technologie, mooie bedrijven en technische bedrijven die grote bekendheid hebben, een fotomodel en een musicus/dj. Zijn muziek klonk de verdere avond. Ook werd een opname vanuit een drone getoond met beelden van de nieuwe N18. Een geslaagde avond!