Tijdens het vragenkwartier op dinsdag 19 maart 2024 heeft Gemeentebelangen Berkelland vragen gesteld over de financiële vergoeding voor de opvang van Oekraïners. Het Rijk geeft een vergoeding voor de opvang. Begin maart verscheen hierover  een artikel in de Tubantia. In het artikel werd aangegeven dat gemeenten in de Achterhoek en Twente daar veel geld aan overhouden. Het artikel riep bij Gemeentebelangen vragen op, vandaar dat wij vragen hebben gesteld.  vragen.
Wij hebben daar de volgende vragen over gesteld: Houdt de gemeente Berkelland hier geld aan over? Over welke bedrag gaat het? Wat gebeurt er met dit geld, wordt dit gereserveerd?

Portefeuillehouder Van Oostrom geeft aan dat de gemeente geld krijgt voor de opvang. Omdat de opvang voortduurt, wordt door de gemeente gekeken hoe de opvang beter kan (o.a. qua huisvesting, begeleiding en onderwijs). Daarvoor wordt het geld ingezet. Het lijkt erop dat de gemeente teveel geld heeft gekregen van het Rijk. Dit houdt de gemeente apart zodat terugbetaling geen probleem oplevert.

Gemeentebelangen dankt de portefeuillehouder voor de antwoorden. Wij begrijpen heel goed dat de opvang een taak is van de gemeente en vinden het goed om te horen dat bij de opvang steeds aanvullende maatregelen worden genomen.