Tijdens de raadsvergadering hebben wij vragen gesteld over de huisvesting van de openbare bibliotheek in Borculo. Sinds 1 januari 2023 is de openbare bibliotheek in Borculo gevestigd aan het Muraltplein 4 in Borculo. Dit is een tijdelijke huisvesting. Er is nog sprake geweest van huisvesting in het gemeentehuis, maar dat is van de baan. 

De huidige tijdelijke locatie is een noodoplossing, ook omdat deze locatie zeer slecht toegankelijk is (de bibliotheek zit in het souterrain). Gemeentebelangen is benieuwd wat de stand van zaken is m.b.t. de huisvesting van de bibliotheek in Borculo en heeft de volgende vragen.

Vragen:
1. Wat is de reden dat de bibliotheek destijds met stoom en kokend water moest worden ontruimd, terwijl het gebouw er nog steeds staat?
2. Welke invloed heeft de huidige locatie op het aantal bezoekers van de bibliotheek?
3. In Nieuws uit Berkelland van 29 februari stond een artikel waarin werd aangegeven dat het pand van Barink Wonen een optie voor huisvesting van de bibliotheek zou kunnen zijn. Dan is het ook mogelijk om alle instellingen/organisatie op sociaal en cultureel gebied in een pand te huisvesten. Kunt u hier een reactie op geven?
4. Hoe lang gaat het nog duren voordat er een goed toegankelijke bibliotheek voorziening komt?

Vervolgvragen:
– Gaat u nog in gesprek met Barink wonen? Om de mogelijkheden te onderzoeken.
– In raadsbrief wordt de locatie bij speeltuin noord genoemd. Wat zijn de mogelijkheden en op welke termijn?

Wethouder Wormgoor heeft aangegeven dat de gemeente niet meer in gesprek is over de locatie Barink. Wel zijn de bibliotheek en de eigenaar van Barink nog in onderhandeling. Tegelijkertijd wordt er door de gemeente ook gekeken naar de locatie bij speeltuin Noord. De wethouder gaf aan dat de bibliotheek zelf verantwoordelijk is voor een nieuwe locatie. De gemeente wil daarin ondersteunen. Zij verwijst naar de Raadsbrief – Stand van zaken huisvesting bibliotheek in Borculo