In de raadsvergadering van 16 februari 2021 kwam de coronavergoeding voor het personeel van de gemeente Berkelland aan de orde. Gemeentebelangen Berkelland staat achter de vergoeding. Hieronder geven we onze toelichting.

Ook voor de gemeente Berkelland vormt Corona een bedreiging en is de organisatie hierdoor getroffen. Net als elke werkgever in ons land ontslaat dat de gemeente – ook op afstand – niet van de zorg voor haar personeel, ook al werken zij op afstand.
In maart 2020 zijn alle medewerkers min of meer verplicht om thuis te werken.
 
Bij thuiswerken hoort een goede regeling conform de Arbo-wetgeving. Het college heeft daar in november 2020 een besluit overgenomen. De ondernemingsraad heeft aansluitend ingestemd met de regeling.
 
Binnen de thuiswerkregeling kunnen de medewerkers onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een vergoeding voor de aanschaf van een bureau, stoel, lamp, laptop of toetsenbord.
 
Daarnaast is aan het personeel  één verplichte verlofdag aangeboden (24 december 2020) als compensatie voor de toen al gemaakte kosten voor internet, gas, water, elektra, koffie etc.
 
Onze beweegredenen:
-De coronavergoeding getuigt van zorgvuldig werkgeverschap / een goede zorg voor haar personeel conform de daarvoor geldende regels.
-Alle medewerkers moeten én houden op afstand wél samen de dienstverlening aan onze inwoners op peil.
-Wij zien thuiswerken als een ontwikkeling voor de toekomst, dus geen weggegooide investering.
 

Zie ook artikel Coronaregeling ambtenaren Berkelland