Op 8 maart 2022 heeft de raad ingestemd met de renovatie van de St. Jozefschool in Rietmolen. .
Lopende het proces is er een verzoek geweest van inwoners van Rietmolen of de school ook in de kerk kan worden gehuisvest. Die mogelijkheid is onderzocht maar bleek niet haalbaar.
Het voorstel dat is besproken betreft renovatie van de huidige school. De aanvraag van de school voldoet aan het IHP.

Tijdens de raadsvergadering was de raad unaniem: de school moet verder, we kiezen voor een passende jas voor de school.