Belangrijke volgende stap nieuwe sporthal in Ruurlo 

Gemeentebelangen heeft eerder al ingestemd met de komst van een nieuwe sporthal voor Ruurlo en hiervoor een bedrag gereserveerd van 8 miljoen euro.  Samen met de kerngroep is hier een zorgvuldig proces doorlopen. Allerlei voorwaarden zijn meegenomen met als resultaat gezamenlijk opgestelde eisen waaraan de nieuwe sporthal moet voldoen.  Maar er is nog een tussenfase nodig voor de juiste locatie en die maken we nu. Daarin volgen we het procesvoorstel van de wethouder, dat volgens ons dusdanig goed in elkaar stak dat het laatste amendement met minimale aanvullingen door oppositie en VVD geen zinvolle toevoeging was. Als Gemeentebelangen volgen we de wens van Ruurlo om een gedegen locatiekeuze te maken en dat doen we door ervoor te kiezen om de 4 locaties zorgvuldig tegen het licht te houden.

Gemeentebelangen heeft ingestemd met het raadsvoorstel over de kaders waarmee een extern adviesbureau aan de slag kan om de voor- en nadelen van de vier verschillende locaties in beeld te brengen, inclusief de wegingsfactoren. Gemeentebelangen is van mening dat de toekomstige locatie alle Ruurloers aan gaat en hierbij betrokken moeten worden.   Gemeentebelangen heeft om die reden ingestemd met het geamendeerde voorstel omdat er geen tijd meer verloren mag gaan. Zodat Ruurlo begin 2022 kan sporten in de nieuwe toekomstbestendige sporthal op een mooie locatie in Ruurlo