Afgelopen weekend verscheen er een verontrustende melding in Tubantia*.  Minister Kuipers overweegt om bij Acute zorg geen gebruik meer te maken van de spoedeisende hulp in de regio. Ook een Spoedeisende Hulp (SEH) openhouden puur vanwege een zo’n korte mogelijk aanrijtijd, zoals nu vaak gebeurt, is volgens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verkeerd. De norm is op dit moment dat er maximaal 45 minuten mag zitten tussen het moment van een 112-melding en een opname in een ziekenhuis. Minister Kuipers stelt die norm ter discussie.
Wij zijn hiervan geschrokken en hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college. We wachten de antwoorden af. 

  • Is het college op de hoogte van deze ontwikkelingen?
  • Kunt u aangeven wat dit betekent voor onze  inwoners?
  • Kunt u aangeven wat dit betekent voor de regioziekenhuis in Winterswijk, Doetinchem en Zutphen?
  • Kan het college namens de raad een signaal afgeven waarin onze zorgen kenbaar worden gemaakt?

Link naar artikel in Tubantia.