Tijdens de raadsvergadering van 20 december 2022 zijn 3 moties ingediend. Hierbij een korte toelichting op de motie en het standpunt van Gemeentebelangen.

M22-28 – Samenwonen in de bijstand. Motie van PvdA, GL en BP
Deze wordt aangehouden tot volgende maand. In de tussentijd gaat de wethouder navraag doen bij de gemeente Hof van Twente. Dit is een vergelijkbare gemeente waar nu een pilot loopt (toemaakt 2023).
Gemeentebelangen is voorstander om eerst de resultaten van een vergelijkbare gemeente (in dit geval Hof van Twente) af te wachten.
M22-29 – Verbod Klaphamer. Motie van BBBB.
Motie is met 16 stemmen voor aangenomen.
APV wordt niet meer dit jaar aangepast, wel komt er een persbericht met een dringende oproep geen Klaphamer te gebruiken en in datzelfde bericht ook aandacht voor het juiste gebruik van carbid(schieten).
Gemeentebelangen is voorstander van dit verbod.
M22-30 – Zienswijze Nettelhorsterweg. Motie van BBBB en CDA.
Verzoek om als gemeente een zienswijze in te dienen bij de provincie om af te zien van de afrit bij Geesteren (viaduct). Deze afrit op deze locatie zorgt voor onveiligheid, met name voor fietsers.
De motie is unaniem aangenomen.