In Berkelland doen we al veel voor onze inwoners. Zo ook voor onze jeugd. Echter bereiken ons ook regelmatig bezorgde inwoners over onze jongeren m.n. over middelengebruik, criminaliteit, eenzaamheid enz. Ook de gemeenteraad maakt zich enige zorgen over de toename van ondersteuning en zorg voor onze jongeren. Helaas is het voor ons niet altijd helder hoe e.e.a. geregeld is. Hebben de kaders die de raad uitzet het gewenste resultaat. Daarom lijkt het GB ook goed om meer informatie en overzicht te krijgen hierin door een aantal extra beeldvormende sessies te organiseren en daarbij de uitvoerende partijen, ervaringsdeskundigen en natuurlijk de jongeren zelf uit te nodigen.
GB is daarom ook mede indiener van deze motie. De motie is raadsbreed aangenomen.
Klik hier voor de motie.