Op 2 november 2022 bezocht een gedeelte van de gemeenteraad van Berkelland Twence. Ook Diane Kuenen en Ingrid van Dijk van Gemeentebelangen Berkelland waren daarbij.

Twence is een afvalverwerker die grondstoffen en energie uit afvalstromen en biomassa haalt. Twence werkt samen met 14 Twentse gemeenten en de Achterhoekse gemeente Berkelland.

De gemeente Berkelland brengt haar restafval (grijze container) en GFT afval (groene container) naar Twence. Twence verwerkt ons afval en haalt hieruit energie (stoom), warmte (voor stadsverwarming van Enschede en de Grolsch fabriek), compost en gas. Daarnaast worden metaal, hout etcetera uit het afval gehaald. Ook zijn op en naast het terrein zonneparken voor energie-opwekking en wordt CO2 afgevangen. Twence draagt daarmee bij aan duurzaamheid.

Een interessante rondleiding en toelichting op de werkzaamheden van dit bedrijf. Belangrijk omdat wij komende raadsperiode belangrijke besluiten over ons afval en de verwerking daarvan moeten nemen.