Raadsvergadering 19 december 2017

Motie vreemd aan de agenda:

GB heeft de motie voor statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes, ingediend door Groen Links gesteund omdat wij ook aandacht hebben voor overlast van zwerfvuil. En dit probleem willen aanpakken.

GB heeft meerdere malen gepleit voor meer middelen om zwerfvuil, hondenpoep etc aan te pakken. Elke kleine stap om dit te realiseren ondersteunen we van harte. Dit is ook te lezen in ons verkiezingsprogramma.

Laat Berkelland zich maar uitspreken voor statiegeld op kleine blikjes en PET-flessen en het liefst ook voor kleine glazen flesjes. Laten we hier landelijk aandacht voor vragen en ons aansluiten bij de Statiegeld Alliantie. Het is misschien niet direct een lokale kwestie maar het is zeker een Berkellands belang dat er minder zwerfvuil op straat terecht komt. Goed initiatief en van harte ondersteund.

Motie is aangenomen in de Raad.