Mooie resultaten!

In de afgelopen raadsperiode 2018 tot en met 2022 zijn er op heel veel verschillende onderwerpen mooie resultaten gehaald. Hieronder een aantal plannen en resultaten waar wij, Gemeentebelangen Berkelland, super trots op zijn.

Buitenruimte

 • Het Watertakenplan/watervisie is ingevoerd, aandacht voor teveel of juist te weinig water. a i.s.m. waterschap Rijn IJssel.
 • De Zwerfafval-app “Helemaal Groen” is financieel ondersteund door het Naoberfonds en werkt supergoed!
 • Er is een speelplekkenbeleid ontwikkeld met €500.000 extra geld voor groen en speeltoestellen. Iedereen kan meedoen met en zonder een beperking! Groen, spelen en bewegen zijn aan elkaar gekoppeld.
 • Het Berkellandse Naoberfonds is ingevoerd. Meer dan 100 aanvragen van inwoners, meer dan 25 plannen gehonoreerd, plannen van en door inwoners beoordeeld. Dit is een mooi voorbeeld van burgerbegroting/participatie.

Financieel

 • Eenmalige korting op de afvalstoffenheffing 2022 en rioolheffing 2022.
 • Positiefsaldo perspectiefnota 2022 van €499.000, waarvan €476.000 structureel.
 • Realisatie van OZB compensatie voor niet commerciële verenigingsaccommodaties.
 • Subsidie voor sport : extra middelen €200.000.
 • €300.000 extra budget voor toekomstbestendigheid, duurzaamheid en maatschappelijke samenwerking van sportverenigingen voor het “Transformatieplan sport”.
 • €600.000 voor zwembad ‘t Timpke in Borculo. Gemeentebelangen Berkelland laat geen zwembad omvallen en wil er ook geen sluiten.

Energie en Duurzaamheid

 • Vervanging openbare verlichting naar led .

Sport

 • De uitrol van de projecten Sjors sportief/ Sjors Creatief . In samenwerking met de Sportfederatie en verenigingen maken basisschoolleerlingen kennis met sport en cultuur.
 • Campus de Wildbaan, onderwijs, sport , cultuur en maatschappelijke organisaties komen samen, een unieke plek met prachtige mogelijkheden.
 • Lokaal sportakkoord ”Heel Berkelland beweegt” gerealiseerd i.s.m. 80 organisaties/bedrijven. En ook een regionaal sport akkoord getekend i.s.m. Achterhoek in Beweging.
 • Eerste opzet sportvisie wordt gemaakt door de stuurgroep lokaal sportakkoord. Daarna de zwembadvisie. Met en door het werkveld!
 • Aanbesteding combifunctionarissen sport/cultuur/ sociaal domein. Zij zijn de spil , de verbinding, de samenhang tussen sport, cultuur. De combifunctionarissen versterken de sociale basis in Berkelland.
 • Haalbaarheidsonderzoek Binnensport Eibergen beweegt mee, begin 2021 gestart.

Cultuur

 • Cultuurvisie en uitvoeringsplan “Cultuur en erfgoed: de smeerolie van Berkelland. Gerealiseerd samen met het culturele werkveld, de QuickScan Musea in Berkelland is uitgevoerd en de Kerkenvisie is opgesteld,
 • Structureel is er een budget van €1.608000 voor cultuur.
 • incidenteel is er een budget van €109.000 voor cultuur.
 • Incidenteel voor transformatie is er een budget van €251.000.
 • Plaatsen monument Vlearmuze in Neede en plaatsing “spoorbrug” over de Berkel in Borculo.

Onderwijs

 • Het integraal huisvestingsplan onderwijs is vastgesteld. Het is het spoorboekje voor nieuwbouw/renovatie onderwijsgebouwen.
 • Nieuwbouw van school en gymzaal ’t Simmelink in Eibergen, IKC vorming voor Dalton St Joris in Borculo, Ruimte tekort IKC Sterrenpalet opgelost ,“Passende jas” voor de renovatie van de St Josefschool in Rietmolen
 • Subsidieregeling voorschoolse educatie, peuters van 2 – 4 jaar met onderwijs/ontwikkelachterstand

Gemeentelijke gebouwen

 • Verkoop, terugkoop en renovatie verschillende gemeentelijke gebouwen: Willibrordusschool Ruurlo, de Meijer in Neede, Villa Smits in Eibergen, Huize havezate de Kamp in Neede. Terugkoop Assink Lyceum Julianastraat Neede. En een nieuwe bestemming of renovatie van het oude gebouw.

Projecten

 • De dorpendeal Rekken is gerealiseerd, een prachtig initiatief voor en door inwoners i.s.m. Provincie Gelderland en Rekken zelf. Planvorming voor en door Rekken, niet de politiek maar de inwoners zijn de initiatiefnemers

 

 

Op 14, 15 en 16 maart zijn er de gemeenteraadsverkiezingen.

Het is uw moment om u uit te spreken welk lokaal bestuur u wenst. Laat deze kans niet voorbij gaan.

Stem op Gemeentebelangen Berkelland lijst 2.