Zoekgebied K ligt aan de zuidzijde van Berkelland en aan de noordzijde van Oost Gelre. In de RES Achterhoek 1.0 is het zoekgebied K aangewezen als mogelijke locatie voor het realiseren van (een gedeelte) van de opgave voor windenergie van beide gemeenten. Door de colleges van Berkelland en Oost Gelre is de wens uitgesproken om voor de realisatie van deze opgave zoveel mogelijk samen op te trekken.

Op 8 juni jl. zijn vertegenwoordigers van de raad van Oost-Gelre en Berkelland bij elkaar gekomen. Ook Gemeentebelangen was daar bij. Tijdens deze bijeenkomst zijn we geïnformeerd over de voortgang van het proces om te komen tot herijkt beleid voor windenergie. Dat herijkte beleid moet in het eerst kwartaal van 2023 gereed zijn. Tijdens de avond werd duidelijk dat een meerderheid hierin ook de maatschappelijke tender verder uitgewerkt wil hebben.

De gemeenteraad van Berkelland heeft al een aantal uitgangspunten vastgesteld. De gemeente Oost-Gelre gaat uitgangspunten via participatie ophalen om te komen tot kaders.