De raads- en commissieleden hebben woensdagavond 17 januari jl. een workshop gevolgd over de instrumenten die zij kunnen inzetten. Diana van Bijsterveld, Meino Janszen en Ingrid van Dijk van Gemeentebelangen Berkelland waren hierbij aanwezig.
Aan de orde kwamen: het stellen van vragen, het indienen van een motie of amendement of het afgeven van een stemverklaring. Eerst kregen we een korte opfriscursus en daarna werd er vooral veel geoefend.
Een interessante en leerzame avond!