Maandag 14 september 2020 is de fractie van Gemeentebelangen Berkelland bijgepraat over het initiatief van Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie. Zij zijn initiatiefnemers van het Windproject Avinkstuw. Het voornemen is om hier 5 grote windturbines te plaatsen met een tiphoogte van 250 meter. In de afgelopen maanden is daar veel over in het nieuws geweest, met name van tegenstanders van de windturbines.
De fractie van Gemeentebelangen wilde om die reden ook graag het verhaal van de initiatiefnemers horen.
Het doel van de Burgerwindcoöperatie is om de komende jaren zo veel mogelijk inwoners van Berkelland te laten profiteren van eigen windturbines. Hierbij wordt voldaan aan alle geldende regelgeving op het gebied van milieu, geluid etc. Burgerwindcoöperatie geeft aan dat het gebruik van wind de oplossing is voor het opwekken van energie. Wind is gratis en van iedereen. Waarom zou je daar samen niet van profiteren?