Op maandag 29 juni 2020 hebben Erika Ordelman, Patrick Hulshof en Ingrid van Dijk van Gemeentebelangen Berkelland gesproken met een aantal bewoners die ernstig bezwaar maken tegen de komst van vijf grote windmolens.
De vijf bewoners wonen allen heel dicht bij een geplande locatie van een windmolen met een hoogte van maar liefst 250 meter.
De bewoners geven aan dat zij slecht of helemaal niet worden geïnformeerd door de initiatiefnemers. Ook wordt er door de initiatiefnemers vanuit gegaan dat de molens er al bijna staan, terwijl het proces om te komen tot een vergunning nog niet is opgestart. Bewoners voelen zich niet serieus genomen en maken zich grote zorgen over de plannen over de windturbines, de gevolgen voor hun gezondheid, hun woonomgeving en hun huis..
Omwonende hebben inmiddels de koppen bij elkaar gestoken en zich verenigd in een stichting: Stichting Omwonenden vs Windturbines (SOVW). Op deze site staat het laatste nieuws en informatie over de plannen.
Kijk ook bij www.omwonendenvswindturbines.com.