Zondag 29 januari 2023 hield Wijkgebouw De Koppel haar nieuwjaarsreceptie. Diana van Bijsterveld en Ingrid van Dijk waren aanwezig, want Gemeentebelangen en De Koppel hebben wat met elkaar.

Wijkgebouw De Koppel heeft als hoofdtaak het maken van verbinding tussen bewoners, niet alleen van de wijk De Koppel, iedereen is welkom. Om samen koffie te drinken, te kaarten, te dansen, yoga te doen, te spelen enzovoort.
Gemeentebelangen Berkelland vindt dat geweldig!
Daarnaast hebben heel veel bewoners uit de wijk De Koppel bij de gemeenteraadsverkiezingen gestemd op Gemeentebelangen Berkelland.  

Kijk op de website www.wijkdekoppel.nl voor alle activiteiten van wijkgebouw De Koppel!