Wijk- en kerngericht werken

Op dinsdag 10 september 2019 organiseerde de gemeente Berkelland een avond “Samen verder met wijk- en kerngericht werken”. De opkomst was goed, zo’n 50 belangstellenden (bewoners, vertegenwoordigers van organisaties, raadsleden en medewerkers van de gemeente).

Na een inleiding, waarin kort werd teruggekeken naar op de vorige bijeenkomst in januari 2019 werd uitgelegd tussen januari en nu al is gebeurd.

  • De gemeente heeft met veel inwoners gesproken 
  • Grotere en kleinere projecten zijn opgestart
  • Wijk- en kernanalyses zijn uitgevoerd 
  • Er is een kernteam opgericht 
  • Het Noaberfonds is opgericht
  • Het ambitiegericht inrichten en beheren is opgestart. 

Na deze inleiding waren vier workshops:

  • Lokale inspiratie
  • Berkelland Noaberfonds 
  • De staat van Berkelland
  • Ambitiegericht beheer

Een inspirerende avond waarbij inwoners en gemeente samen werken.