Donderdag 4 november jl. heeft wethouder Anjo Bosman de petitie met 4337 handtekeningen voor het behoud van buslijn 56 tussen Borculo en Deventer overhandigd aan de Provincie, gedeputeerde Jan Van Der Meer.

De petitie is op 26 oktober jl. door Amber Veldhuis aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgerstrijd Joost van Oostrum. In de raadsvergadering is ook een motie raadsbreed aangenomen voo het behoud van buslijn 56.

In het gesprek met de gedeputeerde heeft wethouder Anjo Bosman benadrukt dat:
  • Het in stand houden van de directe buslijn 56 van groot belang is; niet alleen voor de scholieren en studenten, maar ook voor forensen, bezoekers, toeristen en andere reizigers tussen Borculo, Lochem en Deventer (en tussenliggende plaatsen).
  • Een busrit waarbij je moet overstappen voor de reiziger veel minder gemak geeft, zeker als bij die overstap de aansluitende bus of trein er niet is.
  • De kosten voor een grote groep reizigers toenemen als gevolg van de nieuwe dienstregeling.
  • Het gevaar bestaat dat mensen veel meer gebruik gaan maken van de auto en dat schadelijk is voor het milieu.
  • Bereikbaarheid van Berkelland en de Achterhoek met OV uitermate belangrijk is!
Wethouder Anjo Bosman heeft de gedeputeerde gevraagd het opheffen van lijn 56 in heroverweging te nemen. De gedeputeerde heeft toegezegd dat op een aantal punten, die de wethouder heeft ingebracht, gezocht wordt naar maatregelen die het effect van de nieuwe dienstregeling richting reizigers verzachten.