Gemeentebelangen heeft kunnen concluderen dat het proces op een goede manier in samenspraak met de gebruikers en direct betrokkenen is besproken. Heel veel respect en waardering richting de klankbordgroep en initiatiefgroep. Zij hebben het gesprek en de discussie gevoerd om er met elkaar uit te komen.

Gemeentebelangen is voor nieuwbouw. Dat geeft in toekomst zoveel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld in het kader van een groene open inrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwe hal, een sporthal dat voldoet aan alle eisen van deze tijd en niet te vergeten de duurzaamheidsapsecten. Op alle fronten kun dan voldaan worden aan de energieneutraliteit waarbij ook het dak volgelegd kan worden met zonnepanelen. Dat laatste is op de oude hal niet mogelijk.

Gemeentebelangen heeft aan aantal aandachtspunten meegegeven, waaronder, het gesprek aangaan met basisschool op Den Esch over het wel of niet behouden van de oude gymzaal en om te kijken of daar misschien ook een andere invulling aan gegeven zou kunnen worden.
Maar een heel belangrijke punt is om in samenspraak met de gebruikers van de Pickerhal goed te kijken naar de indeling van het rooster en de huurkosten in de toekomst. Dat hebben de verenigingen meegegeven als een zwaarwegend zorgpunt. En die willen we toch echt ook apart nog even benoemen en extra aandacht voor vragen.

Gemeentebelangen heeft ingestemd met het principebesluit voor de sloop en de bouw van een nieuwe sporthal in Eibergen en een krediet beschikbaar gesteld voor een nader onderzoek.
Gemeentebelangen gaat voor een toekomstbestendige sporthal in een groene en open omgeving waar ook ruimte is om te sporten en te bewegen.