Gemeentebelangen heeft voor de verkiezingen in 2018 een verkiezingsprogramma opgesteld. Nu hebben we nog ongeveer een jaar te gaan tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het is dus tijd om even stil te staan en te kijken wat we hebben bereikt. We gaan steeds een onderdeel van het verkiezingsprogramma bekijken.

Wij vinden ons cultureel erfgoed belangrijk en waken over haar voortbestaan
Hieronder valt onder andere het mooie coulisselandschap, Gemeentebelangen vraagt hier steeds aandacht voor. Dat is belangrijk voor het behoud van de kenmerken van de Achterhoek, het toerisme en de biodiversiteit. Ook het (onder voorwaarden) toestaan van woningsplitsing van bijvoorbeeld grote boerderijen komt het cultureel erfgoed ten goede. Hierdoor blijven beeldbepalende boerderijen in ons landschap behouden en worden deze bewoond (en opgeknapt). Nu is er een cultuur- en erfgoedvisie om al deze zaken een prominente rol te geven. Daarnaast is er een uitvoeringskader monumenten ingesteld als een beoordelings- en uitvoeringskader voor de omgang met beschermde monumenten, behalve Amsterdam heeft geen enkele gemeente dat.
Onder dit hoofdstuk staan ook de asbestdaken van onze agrarische bedrijven. In december 2020 is een subsidieregeling vastgesteld om zo het saneren van asbest voort te zetten. Met deze subsidie kan niet al het asbest worden verwijderd, maar het geeft wel een impuls. Vooral ook omdat in deze regeling aandacht is voor kleine daken van particulieren.
Naar aanleiding van een lokaal initiatief (Vleermuizendorp, IVN o.a.) heeft de gemeente de te maken kosten voor de geplande sloop van de voormalige waterzuivering beschikbaar gesteld voor de realisatie van Natuurpark Kronenkamp. (Betrokkenheid: wijk, natuur, educatie, etc.)