Gemeentebelangen Berkelland heeft tijdens de raadsvergadering op 31 januari 2023 de volgende vragen gesteld over de energietoeslag:

Gemeenten hebben ongeveer 90% van de inwoners met een laag inkomen weten te ondersteunen met de energietoeslag. Uit een peiling van Divosa blijkt dat de helft van de gemeenten niet uitkomt met de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld.

Hoeveel % van de inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente Berkelland weten te bereiken?
Komt de gemeente Berkelland uit met de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld? Zo nee, hoe wordt dit nu gefinancierd?

Wethouder Teselink gaf aan dat in Berkelland 88% van de inwoners die in aanmerking komt voor de energietoestand is bereikt. Op dit moment komt de gemeente Berkelland nog uit met de rijksbijdrage. Overigens kunnen inwoners die in aanmerking komen nog tot 30 april 2023 een aanvraag indienen voor het jaar 2022.