Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor 2022-2026.

Onze speerpunten voor de periode 2022-2026 zijn:
We gaan met inwoners in gesprek over beleid. We praten niet over maar met inwoners. Ons belang is het belang van de inwoners van Berkelland.
We gaan het Naoberfonds en het Wijk en Kerngericht werken verder uitbreiden.
We gaan onderzoeken of we een burgerbegroting/ wijkbudget/kernbegroting op basis van een plan of visie kunnen invoeren.
We willen gaan werken met een raadsakkoord waar grote onderwerpen door de gehele raad worden geagendeerd.

Samen – leven /Samen – werken.
Met input van onze inwoners, jeugd en ouderen ontstaan er mooie plannen, draagvlak en betrokkenheid! Met een burgerbegroting/wijkbudget/kernbudget kunnen inwoners zelf beslissen op basis van een visie/plan hoe een deel van het gemeentelijke budget wordt uitgegeven in een wijk.
We houden de zorg op orde en iedereen krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft.
We willen het IJslands preventiemodel jeugd implementeren. We betrekken onze jeugd bij ons beleid. Onze onderwijshuisvesting is geschikt voor modern onderwijs. We zijn zuinig op ons landschap en groen. Bevorderen toerisme waar mogelijk. En zorgen dat de omgeving schoon is. We houden onze kernen en het buitengebied aantrekkelijk en gaan verpaupering en leegstand tegen.

Energie en duurzaamheid.
De gemeente houdt de regie over de energietransitie. In eerste instantie pleiten wij voor isoleren en minder energieverbruik, daarna voor zon op het dak, dan voor zon op het land en daarna pas voor windenergie. We gaan aan de voorkant in gesprek met inwoners.
We focussen ons op klimaatveranderingen en weersextremen (regen of juist droogte). Dit vraagt om aanpassing van ons allemaal. De omgang met water en extreme warmte/droogte vereist besef, inspanningen en aanpassingen van alle Berkellanders. We hebben aandacht voor klimaatadaptatie.

Sport en cultuur
Sport en cultuur vormen het cement van onze samenleving, zijn van grote maatschappelijke waarde. Wij willen deze functies versterken met als uitgangspunten het lokale Sportakkoord “Heel Berkelland beweegt” en de Cultuurvisie “Kijk op Cultuur-en Erfgoed”.

Bouwen, wonen en werken
Bouwen, werken en wonen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, een goed ondernemersklimaat geeft invulling aan vacatures, een goed woonbeleid heeft aantrekkingskracht en bevordert de leefbaarheid en genoeg passende woningen geeft de mogelijkheid om in Berkelland te komen wonen, terug te keren of te beginnen. Bereikbaarheid van Berkelland heeft zeker onze aandacht en wegen zijn op niveau onderhouden.

Gemeentebelangen Berkelland: lokaal doen wat lokaal kan!
Iedereen heeft een stem en doet mee. Benut je inspraak en je invloed en blijf niet aan de zijlijn staan, laat je stem horen!

Like onze FB pagina https://www.facebook.com/gbberkelland en bezoek onze website www.gbberkelland.nl

Kom naar de stembus op 14,15 en 16 maart 2022 en stem Gemeentebelangen Berkelland!

Lees hier de hele tekstVerkiezingsprogramma GB Berkelland – 2022-2026