Op dinsdag 7 en woensdag 8 juli 2020 is er vergaderd over de perspectiefnota. Er moest een besluit worden genomen over de plannen voor het op orde brengen van de begroting. Er moet over een periode van vier jaar 9,5 miljoen Euro worden bezuinigd. Op dinsdag boden bewoners uit onder andere Neede een petitie aan waarin zij hun zorgen over de mogelijke komst van 5 supergrote windmolens uiten. Dit is een onderwerp waarover we de komende maanden zeker verder praten.

In de vergadering spraken partijen hun zorgen uit over:

  • de zorg, hoe houden we dat betaalbaar en leveren we toch zorg voor wie dat nodig heeft,
  • de aanbesteding van de zorg, hoe gaat dat in zijn werk,
  • de bezuinigingen op sport en cultuur en hoe houden we een goed aanbod en blijven verenigingen overeind,
  • preventie, hoe kunnen we met preventie zorg (en kosten) voorkomen,
  • de gevolgen van corona voor verenigingen en kulturhusen en hoe kan de gemeente helpen.

Gemeentebelangen had twee moties. Een over bomen in Berkelland en een over de wens voor een openbaar toilet in elke grote kern.
De motie over bomen hebben we laten vervallen. Daarover komen we nog te spreken bij de begroting 2021 in het najaar.
De motie openbare toiletten kreeg geen meerderheid. Wel heeft het college het belang aangegeven. Zij wil in overleg met Platform Berkelland onderzoeken of de horeca en winkels hier een rol in kunnen nemen.